CHÍNH KINH - Chung cư mini 44m2, 6 tầng, mặt tiền 4m, giá 4.8 tỷ - dòng tiền 36tr/ tháng

 • Chính Kinh - Thanh Xuân
 • Phòng ngủ:  9
 • Diện tích:  44m2
4.800.000.000₫
Xem chi tiết

CHÍNH KINH - Chung cư Mini 45m2, 5 tầng, 9pkk, giá 5.3 tỷ - doanh thu 540tr/ năm

 • Chính Kinh - Thanh Xuân
 • Phòng ngủ:  9
 • Diện tích:  45m2
5.300.000.000₫
Xem chi tiết

NGUYỄN TRÃI : Chung cư MINI - trọ 42m2, 6 tầng, 10PKK, 30m ra phố thu 420tr/ năm

 • Nguyễn Trãi - Thanh Xuân
 • Phòng ngủ:  10
 • Diện tích:  42m2
5.200.000.000₫
Xem chi tiết
Bán CCMN - Nhà Trọ Triều Khúc: 11pkk, giá bán 5.31 tỷ (Mã số TK17)

Ghi chú: Thống số nhà và hình ảnh thật 100%, giá cả thay đổi theo đàm phán

Bán CCMN - Nhà Trọ Triều Khúc: 11pkk, giá bán 5.31 tỷ (Mã số TK17)

 • Triều Khúc - Thanh Xuân
 • Phòng ngủ:  11
 • Diện tích:  57m2
5.310.000.000₫
Xem chi tiết
Bán CCMN - Nhà Trọ Triều Khúc: 20pkk, giá bán 14.22 tỷ (Mã số TK08)

Ghi chú: Thống số nhà và hình ảnh thật 100%, giá cả thay đổi theo đàm phán

Bán CCMN - Nhà Trọ Triều Khúc: 20pkk, giá bán 14.22 tỷ (Mã số TK08)

 • Triều Khúc - Thanh Xuân
 • Phòng ngủ:  20
 • Diện tích:  86m2
14.220.000.000₫
Xem chi tiết
Bán CCMN - Nhà Trọ Triều Khúc: 24pkk, giá bán 13.68 tỷ (Mã số TK04)

Ghi chú: Thống số nhà và hình ảnh thật 100%, giá cả thay đổi theo đàm phán

Bán CCMN - Nhà Trọ Triều Khúc: 24pkk, giá bán 13.68 tỷ (Mã số TK04)

 • Triều Khúc - Thanh Xuân
 • Phòng ngủ:  24
 • Diện tích:  72m2
13.680.000.000₫
Xem chi tiết
Bán CCMN - Nhà Trọ Triều Khúc: 27pkk, giá bán 22.95 tỷ (Mã số TK10)

Ghi chú: Thống số nhà và hình ảnh thật 100%, giá cả thay đổi theo đàm phán

Bán CCMN - Nhà Trọ Triều Khúc: 27pkk, giá bán 22.95 tỷ (Mã số TK10)

 • Triều Khúc - Thanh Xuân
 • Phòng ngủ:  27
 • Diện tích:  91m2
22.950.000.000₫
Xem chi tiết
Bán CCMN - Nhà Trọ Triều Khúc: 7pkk, giá bán 3.6 tỷ (Mã số TK16)

Ghi chú: Thống số nhà và hình ảnh thật 100%, giá cả thay đổi theo đàm phán

Bán CCMN - Nhà Trọ Triều Khúc: 7pkk, giá bán 3.6 tỷ (Mã số TK16)

 • Triều Khúc - Thanh Xuân
 • Phòng ngủ:  7
 • Diện tích:  36m2
3.600.000.000₫
Xem chi tiết
Bán CCMN - Nhà Trọ Triều Khúc: 11pkk, giá bán 5.4 tỷ (Mã số TK07)

Ghi chú: Thống số nhà và hình ảnh thật 100%, giá cả thay đổi theo đàm phán

Bán CCMN - Nhà Trọ Triều Khúc: 11pkk, giá bán 5.4 tỷ (Mã số TK07)

 • Triều Khúc - Thanh Xuân
 • Phòng ngủ:  11
 • Diện tích:  45m2
5.400.000.000₫
Xem chi tiết
Bán Tòa nhà Văn Phòng + Trọ Triều Khúc: 50pkk, giá bán 45 tỷ (Mã số TK15)

Ghi chú: Thống số nhà và hình ảnh thật 100%, giá cả thay đổi theo đàm phán

Bán Tòa nhà Văn Phòng + Trọ Triều Khúc: 50pkk, giá bán 45 tỷ (Mã số TK15)

 • Triều Khúc - Thanh Xuân
 • Phòng ngủ:  50
 • Diện tích:  200m2
45.000.000.000₫
Xem chi tiết
Bán CCMN - Nhà Trọ Triều Khúc: 20pkk, giá bán 6.75 tỷ (Mã số TK06)

Ghi chú: Thống số nhà và hình ảnh thật 100%, giá cả thay đổi theo đàm phán

Bán CCMN - Nhà Trọ Triều Khúc: 20pkk, giá bán 6.75 tỷ (Mã số TK06)

 • Triều Khúc - Thanh Xuân
 • Phòng ngủ:  20
 • Diện tích:  65m2
6.750.000.000₫
Xem chi tiết
Bán CCMN - Nhà Trọ Triều Khúc: 17pkk, giá bán 8.01 tỷ (Mã số TK05)

Ghi chú: Thống số nhà và hình ảnh thật 100%, giá cả thay đổi theo đàm phán

Bán CCMN - Nhà Trọ Triều Khúc: 17pkk, giá bán 8.01 tỷ (Mã số TK05)

 • Triều Khúc - Thanh Xuân
 • Phòng ngủ:  17
 • Diện tích:  72m2
8.010.000.000₫
Xem chi tiết
Lọc
1